Sponsoren

Stichting "de Achterban"

Stichting De Achterban is opgericht in het voorjaar van 2002 met als doel ondersteuning, in breedste zin van het woord, te bieden aan Manoeuvre uit Weert. Dit kan zowel in financiële als in materiele zin. Zo werkt Manoeuvre met behulp van Stichting De Achterban onder andere aan extra muzikale scholing van haar leden en draagt De Achterban verder ook bij aan de unieke presentatie van het koor.
Daarnaast is Stichting De Achterban bij uitstek de plek waar de fans van Manoeuvre zich kunnen vinden.

Op dit moment zijn ongeveer 50 personen en/of bedrijven lid van De Achterban. De Stichting organiseert in samenwerking met Manoeuvre regelmatig activiteiten ten behoeve van de leden van Stichting De Achterban.

Welke voordelen heeft het lidmaatschap van de Stichting De Achterban?

U wordt op de hoogte gehouden van alle optredens van het koor.
U kunt met voorrang voorintekenen voor concerten zowel binnen als buiten Weert.
U kunt deelnemen aan exclusieve activiteiten voor De Achterban.
U krijgt gratis twee toegangskaarten voor het jaarlijks terugkerend Tapzînge.
U kunt de (buitenlandse) concertreizen van Manoeuvre meemaken tegen arrangementstarief.

Ook lid worden? Stuur een mail naar